Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΑΤΙ ΕΞΩΡΑΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ; ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! ΓΙΑΤΙ ΕΞΩΡΑΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ; ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!

kartpolit4

ΓΙΑΤΙ ΕΞΩΡΑΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ;

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! Τι είναι αίρεση, αγαπητέ π. Νικόδημε; Η νοθεία της Πίστεως! Τι είναι όμως νοθεία της Πίστης; Η αθέτηση των δογμάτων; Βεβαίως και αυτό είναι νοθεία της Πίστης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νοθεία της Πίστης είναι και η προσπάθεια να θεωρούνται Δόγματα Πίστεως πράγματα που δεν είναι Δόγματα Πίστεως. Αν δηλαδή, θελήσει κάποιος να θεωρήσει Δόγμα Πίστεως, προϋπόθεση σωτηρίας, κάτι το δευτερεύον, έστω και καλό, τότε καθίσταται αυτομάτως αι-ρε-τι-κός!
 Θέλεις ένα παράδειγμα; Ας δούμε τους περίφημους Ευσταθιανούς! Τι έκαναν αυτοί; Αθέτησαν Δόγματα Πίστεως; Ποιο; Μήπως το περί Αγίας Τριάδος; Μήπως το περί των δύο φύσεων του Κυρίου; Μήπως το περί Αγγέλων; Μήπως το περί Διαβόλου, κλπ, κλπ; όχι! Κανένα Δόγμα δεν αθέτησαν. Αλλά τότε τι έκαναν; Θεώρησαν Δόγματα Πίστεως, προϋποθέσεις σωτηρίας, πράγματα δευτερεύοντα. Την αγαμία και την αποχή από το κρέας. Η Εκκλησία έλεγε: καλά και άγια και θεάρεστα και άξια μίμησης είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι όροι σωτηρίας, δεν είναι Δόγματα πίστεως.
 Όχι! Διαλαλούσαν οι Ευσταθιανοί! Αυτός που δεν απέχει από το γάμο και το κρέας δε μπορεί να σωθεί!
 Τι συνέβη τότε; Η Εκκλησία με την εν Γάγγρα Σύνοδο τους αποκήρυξε σαν αιρετικούς και εκφώνησε εναντίον τους σειρά αναθεμάτων. Καλή και άγια π. Νικόδημε είναι η εορτολογική ομοιομορφία (η οποία όμως ουδέποτε υπήρξε συνολικά στην Εκκλησία), αλλά δεν είναι Δόγμα πίστεως, δεν είναι όρος σωτηρίας.
 Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!
 Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελείφοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία…ημερολογιακά και εορτολογικά!
Απόσπασμα από:
Επιστολή του Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου
σχετικά με τον παλαιοημερολογίτικο Ζηλωτισμό
2016-02-11_083312
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. 589 Ρηγόπουλου 1982. Οι σχισματικοι βαφτίζονται ξανά)
image1
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
Αγίου Φιλοθέου Ζερβάκου
     Ο π. Αβιμέλεχ, εις εκ των εναρετωτέρων και διακριτικωτέρων μοναχών της σημερινής εποχής, μοι έγραφε προ καιρού ότι τινές των φανατικών ζηλωτών παλαιοημερολογιτών υπέπεσαν εις τέσσαρας αιρέσεις.
  • 1ον εις την των ακεφάλων ως μη αναγνωρίζοντες ανωτέραν αρχήν.
  • 2ον εις την των αναβαπτιστών, επειδή αναβαπτίζουν τους εις το Ορθόδοξον βάπτισμα βεβαπτισμένους.
  • 3ον εις την των Λουθηροκαλβινιστών, επειδή φρονούν και πιστεύουν ότι τα μυστήρια τελούνται και υπό ανιέρων, ως γράφει ο μοναχός Αρσένιος Κοτέας εις το υπ’ αυτού συγγραφέν βιβλίον «Κέντρα», εν ω αναφέρει ότι τρία παιδία κατά μίμησιν του πνευματικού π. Ματθαίου ελειτούργησαν και μετεβλήθη ο άρτος εις κρέας και ο οίνος εις αίμα προς πίστωσιν ότι τα παιδία εκείνα επειδή ήσαν καθαρά ετελείωσαν το μυστήριον. Ώστε πας ανίερος ή μικρός ή μέγας την ηλικίαν αρκεί να είπη τα γράμματα της λειτουργίας και τελειούται το μυστήριον κατά την γνώμην των, και
  • 4ον Ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου ουδέν μυστήριον τε­λειούται και ότι με την αλλαγήν του εορτολογίου έφυγεν η Χάρις του Θεού από τους χριστιανούς και είναι πλέον άκυρα όλα τα μυστήρια, αποδίδοντες ούτω τοιαύτην σημασίαν εις το εορτολόγιον όσην ουδέ εις αυτό το ιερόν Ευαγγέλιον.

Απόσπασμα από επιστολή περί ημερολογίου  (11/2/1932)
το είδαμε εδώ

1 σχόλιο:

  1. Δε κατάλαβα,εσείς τί πρεσβεύετε;Συμφωνείτε με το παλαιό ή με το νέο ημερολόγιο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή