Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Προειδοποιούσαν διά κινδύνους της Ελλάδος

ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΑΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ

Από την εγκατάλειψιν – των «αναγκαιοτέρων επαγγελμάτων» – της αγροτικής ζωής και το ξεπούλημα – αρπαγή της κτηματικής περιουσίας από ξένους.

 κτηνοτροφια
Επί των ημερών μας τα έθνη, λίγο πολύ έχουν χάσει την αυτοτέλειά τους. Οι κυβερνήσεις τους έχουν παραδώσει τις εξουσίες τους σε διευθυντήρια ισχυρών δυνάμεων, που κατευθύνονται από σκοτεινά κέντρα και προετοιμάζουν την παγκόσμια «Υπερκυβέρνηση».
Συμβαίνει δηλαδή αυτό που γράφει στο θεόπνευστο προφητικό βιβλίο του της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι δηλαδή τα έθνη υποτάσσονται και συμπορεύονται σε αποφάσεις ομόφωνα:
«Μίαν γνώμην έχουσι, και την δύναμιν και την εξουσίαν αυτών τω θηρίω διδόσσιν» (=δίδουσι) (Αποκ. Ζ 1-5).  Έχουν παραδώσει με άλλα λόγια την εξουσία τους σ’ αυτούς που μεθοδικά προετοιμάζουν τα δεινά.
Τα απάνθρωπα σημάδια αυτής της εξουσίας του «θηρίου», όπως την ονομάζει η Αποκάλυψη, είναι ήδη ορατά. Επιβάλλονται στα έθνη, δια των εντολοδόχων εξουσιών τους, αρνητικές αλλαγές, με βιαιότητα και κοινωνική αναλγησία.  Προκαλείται μεθοδευμένη ανατροπή και σύγχυση στα πάντα.  Επικρατεί χάος και αβεβαιότητα.  Προτείνονται από τα «Κέντρα Εξουσίας» μέτρα ανελέητης σκληρότητας όπως τα προγραμματίζουν οι σκοτεινές δυνάμεις.  Αλλά και μέτρα αντιφατικά και περίεργα που επίσης υπηρετούν τα σχέδιά τους.
Βλέπουμε π.χ. εδώ στην πατρίδα μας να «απελευθερώνονται» επαγγέλματα που είναι ήδη κορεσμένα, αλλά και να συρρικνώνονται, μεθοδικά, επαγγέλματα που είναι αναγκαιότατα και αποτελούν στηρίγματα ζωής όπως τα επαγγέλματα του γεωργού, του τσοπάνου και του ψαρά.
ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΡΑΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΜΕΝΩΝ
Για τον μεγάλο κίνδυνο ερημώσεως της Ελληνικής Επαρχίας από την συρρίκνωση επαγγελμάτων αγροτικής ζωής, την υποβάθμιση της γεωργίας και τα συνεπακόλουθα δεινά, προειδοποιούσε πριν δεκαετίες με τα κηρύγματά του ο Επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης και καλούσε, με πόνο ψυχής, τους αγρότες να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους, τη γη τους, τα ευλογημένα αγροτικά επαγγέλματά τους.
Και ο Αρχιμανδρίτης π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος απεκάλυπτε έναν άλλο μεγάλο κίνδυνο. Τον κίνδυνο του ξεπουλήματος ή της μεθοδευμένης «αρπαγής» της Ελληνικής γης από ξένους, σύμφωνα με προγραμματισμένο σχέδιο σκοτεινών δυνάμεων, που είχαν επισημάνει στο «πρωτόκολλά» τους.
Ας δούμε όμως τι έλεγαν και τι έγραψαν, πριν δεκαετίες, οι δύο αυτοί διορατικοί ιερωμένοι.
Τι έλεγε ο Σεβ. π. Αυγουστίνος Καντιώτης
Δύο επαγγέλματα έβλεπε, ως ακρογωνιαίους λίθους επιβίωσης των Ελλήνων ο Μακαριστός Ιεράρχης Αυγουστίνος Καντιώτης.  Αυτά του γεωργού και του τσοπάνου.  Χωρίς αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει…
Σε μια ομιλία του, στις 19 Ιανουαρίου 1976, στο χωριό Κρυόβρυση  Εορδαίας, υπογράμμιζε την ανάγκη να στηριχθούν οι Έλληνες στην καλλιέργεια της γης τους και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, τονίζοντας και τα παρακάτω αξιοπρόσεκτα:
«Να καλλιεργήσουμε τη γη.  Να τιμήσουμε τον τσοπάνο.  Εντός ολίγου δεν θα έχουμε γεωργία και τσοπάνο. Η Ελλάδα θα έχει δασκάλους και καθηγητάς όσους θες, δικηγόρους θα γεμίσει ο κόσμος. Τότε θα σβήσει ο τσοπάνος και ο γεωργός, τα πιο αναγκαία επαγγέλματα στον κόσμο.  Θα’ ρθή όμως ώρα που θα πέσουν όλοι αυτοί, και ο δάσκαλος και ο καθηγητής και ο δικηγόρος και ο βασιλιάς ακόμα, θα πέσουν και θα προσκυνήσουν τον γεωργό.  Γιατί αφήσαμε τη γεωργία, τα βουνά μας.  Θα έρθη ώρα που θα κλείσουν τα εργοστάσια και σε μια νύχτα – γέρος άνθρωπος είμαι, πεθαίνω, γράψτε το – σε μια νύχτα θα αδειάση η πόλις και μόνο σκυλιά και γατιά θα μείνουν, και όσοι προλάβουν θα σωθούν.  Ευλογημένο χωριό!
Μην φεύγει κανένας λοιπόν. Ούτε Γερμανία, ούτε Αυστραλία.  Κοντά εδώ στα παιδιά σας, στις οικογένειές σας, στα ευλογημένα μέρη.  Να τρώτε ένα κομμάτι ψωμί και να είναι ευλογημένο.
Τ’ ακούμε αυτά;  Είμαστε σύμφωνοι; Δεν τ’ ακούτε;  Θέλετε καμπάνα ρώσικη…».
Ανήσυχος ο διορατικός Γέροντας από την παρατηρημένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης και τα επακόλουθα απ’ αυτήν δεινά, ήθελε ν’ ακουστούν τα λόγια του, γι’ αυτό έλεγε:
«Στο Άγιον Όρος είναι μια καμπάνα ρώσικη που ακούεται σε όλη τη χερσόνησο.  Πήγε κανείς από σας στο Άγιον Όρος;  Δώδεκα τόνους ζυγίζει αυτή η καμπάνα. Μήπως πρέπει κι εδώ να φέρουμε καμιά καμπάνα ρώσικη δώδεκα τόνων και να χτυπάη δυνατά για ν’ ακούτε;»
(Πηγή: «Χριστιανική ΣΠΙΘΑ» ιδρυτής + Αυγ. Καντιώτης).
ΤΙ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ Ο π. ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι σκοτεινές δυνάμεις όμως που προωθούν το σχέδιο της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης των λαών όχι μόνο προωθούν μεθοδικά και προγραμματισμένα τη συρρίκνωση των επαγγελμάτων που εξασφαλίζουν στους λαούς ανεξάρτητους πόρους διαβίωσης, όπως είναι τα επαγγέλματα του γεωργού και του κτηνοτρόφου, αλλά προχωρούν ακόμα πιο αποτελεσματικά. Μεθοδεύουν να εφαρμόσουν «μέτρα υποταγής» στην κτηματική περιουσία τους. Αυτά είναι προγραμματισμένα πριν έναν αιώνα και πλέον, και καταγραμμένα στα «Πρωτόκολλά» τους.
Τον κίνδυνο αυτό έχει επισημάνει ο Αρχιμ. π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος και έχει σχολιάσει το προγραμματισμένο αυτό σχέδιο στο βιβλίο του «Τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» (σελ. 50 – 53).  Ιδού λοιπόν τι γράφουν εκεί:
«Η αριστοκρατία των Χριστιανών, ως πολιτική ισχύς εξηφανίσθη.  Δεν έχομεν να λάβομεν αυτήν υπ’ όψιν.  Αλλ’ επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψη συνεπεία των ανεξάρτητων πόρων της, είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωμεν της υπ’ αυτής κατοχήν των γαιών της».  Έχουν προγραμματίσει όμως, όπως γράφουν, και «μέτρα» με τα οποία θα «συγκρατήσωσι την κτηματικήν ιδιοκτησίαν εις κατάστασιν απολύτου υποταγής».
Επισημαίνει στο σχόλιό του ο π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος τον κίνδυνο αυτής της απώλειας της γης των Ελλήνων, όταν οι πωλήσεις αγροτικών περιουσιών γίνονται απερίσκεπτα σε ξένους και αν αυτό, προσθέτουμε, συμβαίνει σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές, όπου αλλοεθνείς μεθοδεύουν τα επεκτατικά σχέδιά τους, οι συνέπειες θα είναι τραγικές.
Για το πώς θα το επιτύχουν αυτό, εκείνοι που προετοιμάζουν την παγκοσμιοποίηση, δεν το γράφουν.  Μπορούμε όμως να αναρωτηθούμε:

  • Μήπως με τον εγκληματικό υπερδανεισμό και την οικονομική κρίση και εξαθλίωση του βιοτικού επιπέδου επακολουθήσει η αδήριτος ανάγκη πωλήσεως της αγροτικής γης; Ή μήπως τούτο μπορεί να είναι ενδεχόμενο εάν εφαρμοσθούν τα «μέτρα υποταγής» στην κτηματική περιουσία μετά από μια εξοντωτική φορολογία;
Επισημαίνουμε ότι για να υπηρετηθούν τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης μεθοδεύονται κατά στάδια και τελευταία με γοργούς ρυθμούς, μέτρα πλήρους ερημώσεως της επαρχίας. Έτσι μετά την κατάργηση της Κοινότητας επιχειρείται να μπει λουκέτο και στην Ενορία!
Με τον περιορισμό της χειροτονίας νέων κληρικών απειλούνται ήδη με κλείσιμο Ιεροί Ναοί στην ύπαιθρο. Κάποιοι θέλουν να μπει ταφόπλακα στην Ενορία, που απετέλεσε ανέκαθεν σε χρόνους δουλείας και ελευθερίας ζωηφόρο κοινωνικό κύτταρο και το κέντρο ζωής της ελληνικής επαρχίας.
Για να συμπληρωθεί μάλιστα το κακό οι εντολοδόχοι εξουσιαστές κλείνουν και σχολεία. Και γίνεται τούτο σε χρόνους υποτιθέμενης ελευθερίας, όταν σε καιρούς δεινής αιχμαλωσίας ο Εθναπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός άνοιγε παντού σχολεία, για να αναστήσει τις ψυχές και το φρόνημα των σκλαβωμένων Ελλήνων!


Εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Αριθμός φύλλου: 1886, 8 Ιουλίου 2011, σελ. 5

πηγή
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου