Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

''... ούτε Πόρνοι, ειδωλολάτραι, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκοίται ...'' ΓΕΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου