Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Ο μακαριστός Ηγούμενος του Οσίου Δαυίδ Γέροντας Κύριλλος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος ομιλεί για τον μακαριστό 
Ηγούμενο του Οσίου Δαυίδ Ευβοίας Γέροντα Κύριλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου