Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΝΩΤΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου