Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Πρωτεύουσα ἡ φιλανθρωπία καὶ ... ἀκολουθεῖ ἀσθμαίνουσα ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία!


Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος- Δημοσιογράφος
Ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὶς κινήσεις ποὺ κάνει μέσω τῆς μή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης (ΜΚΟ) «Ἀποστολὴ» φαίνεται ὁλοφάνερα ὅτι ἐπιδιώκει νὰ πρωταγωνιστήσει στὴν φιλανθρωπία ἀπέναντι στοὺς χιλιάδες λαθρομετανάστες-πρόσφυγες ποὺ βρῆκαν καταφύγιο στὴν χώρα μας τοὺς τελευταίους μῆνες ἐπιχειρώντας νὰ μεταβοῦν στὸν ὑποτιθέμενο Παράδεισο, κατ’ ἐμᾶς κόλαση, τῆς Εὐρώπης! Καὶ καλὰ πράττει, θὰ ἀναφωνήσετε ὅλοι. Οἱ εὐαγγελικὲς διδαχὲς ἀναδεικνύουν τὸν πλησίον ὡς τὴν κεντρικὴ εἴσοδο, μέσω τῆς ὁποίας ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία! Ἡ Ἐκκλησία πρέπει ἄλλωστε πάντοτε νὰ βρίσκεται κοντὰ στὸν κάθε πονεμένο, στὸν κάθε ταλανιζόμενο. Πρέπει νὰ παρηγορεῖ, νὰ γαλουχεῖ νὰ τοῦ προσφέρει ἐλπίδα κ.ο.κ. Στὴν περίπτωση μάλιστα ποὺ ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο φιλανθρωπίας τὸ ἐνδύει –καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ μυστικὸ- μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀνιδιοτέλειας, τότε στὴν κυριολεξία «ἐξαναγκάζει» τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ προσφέρει μεγάλες, πολὺ μεγάλες θὰ ὑπογραμμίζαμε, εὐλογίες. Εὐλογίες ποὺ θὰ εἶχαν τέτοιο ἀντίκτυπο καὶ θὰ ... μετέτρεπαν τὰ ἀδιαμφισβήτητα χάλια τῆς Ἑλλάδας σὲ πανέμορφα ἀξιοζήλευτα χαλιά, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν γνωστὴ φράση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου!
Φοβᾶμαι ὅμως, ὅτι τὸ ἀπαραίτητο αὐτὸ ἔνδυμα τῆς ἀνιδιοτέλειας δὲν τὸ φοράει ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Τὸ ξέρει ἄλλωστε πολὺ καλὰ καὶ ἡ ἴδια. Κι αὐτὸ γιατί κυρίως στὸ παρασκήνιο καὶ σὲ οἰκονομικὴ ἀμιγῶς βάση γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις καὶ συμφωνίες, τόσο μὲ τὴν παροῦσα κυβέρνηση, ὅσο καὶ μὲ τὶς Βρυξέλες, ποὺ ἀφοροῦν ἀκριβῶς τὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἀντιμετώπιση  τοῦ προσχεδιασμένου, ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη προσφυγικοῦ προβλήματος. Θὰ μὲ ἱκανοποιοῦσε λοιπὸν ὡς ὀρθόδοξο Χριστιανὸ νὰ ἀνοίξει λ.χ. τὰ χαρτιά της ἡ «Ἀποστολὴ» καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τοὺς τρόπους ἐνίσχυσής της. Νὰ μᾶς ἀνακοινώσει πόσα εἰσπράττει ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀφοῦ λειτουργεῖ ὡς παράρτημά της, ποιὲς εἶναι οἱ κρατικὲς χρηματοδοτήσεις, πόσα λαμβάνει ἀπὸ τοὺς μεγιστάνες τοῦ πλούτου στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, πόσα ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ προγράμματα κ.ο.κ. Κατὰ καιροὺς τὸ ἔχει πράξει. Ἀλλὰ ἀντὶ νὰ μᾶς διαφωτίσει μᾶς προβλημάτισε περισσότερο. Μᾶς ἀποκάλυψε λ.χ. τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια ποὺ ἔλαβε ἢ πιθανὸν ἀκόμη νὰ λαμβάνει ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴ ἡγεσία (δελτίο τύπου κατὰ τὴν ἐπίσκεψη ἡγετικοῦ στελέχους αὐτῆς στὴν Ἑλλάδα) καὶ τὴ συνεργασία της μὲ τὴν κοινότητα Αἰγείρου τοῦ Βατικανοῦ. Μὲ τί ἄραγε ἀνταλλάγματα; Δὲν γνωρίζουν οἱ ἐπικεφαλῆς της ὅτι στὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ δὲν ἰσχύει ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα; Μήπως οἱ χρηματοδοτήσεις ἀποσκοποῦν στὸ νὰ ἐγκλωβίζονται, ὅπως διακαῶς γράφτηκε, οἱ λαθρομετανάστες στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ μὴν μεταβαίνουν στὴν Εὐρώπη;
Δὲν θέλουμε νὰ συνεχίσουμε γιὰ νὰ μὴν παρουσιαστοῦμε ὅτι ἀντιτιθέμεθα στὸ ...φιλάνθρωπο πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας! Κάθε ἄλλο θὰ λέγαμε! Δὲν συμφωνοῦμε πάντως καὶ ἐκφράζουμε καὶ  διακηρύσσουμε φωναχτὰ τὴ διαφωνία μας στὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς ἰδιοτελοῦς συμφωνίας τῶν κυβερνώντων μὲ τὶς Βρυξέλες καὶ τοὺς παρασκηνιακοὺς οἴκους τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας  ποὺ ἀποβλέπουν στὸ νὰ καταστρέψουν τὴν ἐθνικὴ συνοχὴ τῆς χώρας καὶ νὰ δημιουργήσουν ἕνα πολυπολιτισμικὸ χριστιανικὸ-μουσουλμανικὸ συνονθύλευμα, τὸ ὁποῖο θὰ λειτουργεῖ κατ’ ἐντολή τους. Καὶ διαφωνοῦμε κάθετα μὲ τοὺς Μητροπολίτες ἐκείνους, πού ἐνῶ ἀδιαφοροῦν παντελῶς γιὰ τὸ χριστεπώνυμο ποίμνιό τους καὶ δὲν ἀφουγκράζονται τὶς δεήσεις σωτηρίας του, ἀρκούμενοι νά τηροῦν τούς τύπους,  πρωτοστατοῦν στὴ δημιουργία κέντρων ἐλέγχου (hotspot) σὲ στρατόπεδα τῶν περιοχῶν τους καὶ ἐγγυῶνται, ἴσως καί μέ τό ἀζημίωτο ... λ.χ. τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων!     
Δὲν σᾶς κρύβουμε λοιπὸν ὅτι αὐτὸ ποὺ μᾶς προβληματίζει εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία μας δὲν δείχνει ἀνάλογο φιλάνθρωπο πρόσωπο, οὔτε ἔχει γιὰ νὰ λέμε τὴν στυγνὴ ἀλήθεια, τὸ ἀνάλογο ἐνδιαφέρον καὶ τήν προτεραιότητα στὴν ἀνάδειξη τοῦ θεμέλιου λίθου τῆς ἐν τῷ κόσμω παρουσία της, δηλαδὴ στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία! Προσωπικὰ δὲν εἴδαμε λ. χ. κανέναν Ἱεράρχη νὰ ὀδύρεται καὶ νὰ ... διαρρηγνύει, ἀπὸ τὸν ψυχικὸ πόνο, τὰ ἱμάτια του γιὰ τὴν ἀπώλεια 15.000 ψυχῶν, ποὺ αὐτοκτόνησαν τὰ τελευταῖα ἔτη λόγω τῆς τεχνητῆς καί κατασκευασμένης ἐδῶ καί χρόνια οἰκονομικῆς κρίσης! Οὔτε εἴδαμε καμιὰ ἐπίσημη ἀντίδραση τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας μας γιὰ τὴν ἀναγκαστικὴ μετανάστευση χιλιάδων ἑλληνόπουλων στὴ δηλητηριασμένη πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ Εὐρώπη, λόγω τῆς μεθοδευμένης καὶ κατασκευασμένης στὶς σκοτεινὲς στοὲς ἀνεργίας.
Εἰλικρινὰ ἀναρωτιέμαι ἀκόμη πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὰ ἑκατομμύρια τῶν βαπτισμένων χριστιανῶν ὀρθοδόξων, κλεισμένων σὲ διαμερίσματα πολυκατοικιῶν τῶν μεγαλουπόλεων, ποὺ ἀγνοοῦν τί σημαίνει εὐαγγέλιο, τί σημαίνει Χριστὸς καὶ τί σημαίνει ἐν Χριστῷ σωτηρία; Ἄραγε γνωρίζουν πόσοι διψοῦν νὰ μάθουν καὶ νὰ βιώσουν τὴν χριστιανική, τὴν ὀρθόδοξη καὶ μόνη ἀληθινὴ πίστη; Καὶ αὐτὸ ὅμως, τὸ μεῖζον ἔργο τὸ ἐγκαταλείψατε καλέ μου Ἀρχιπίσκοπε καί καλοί μου Ἱεράρχες! Ἀφήσατε ἐλεύθερο τὸ πεδίο γιὰ νὰ δροῦν διαβρωτικὰ  καί ἐνίοτε ἀντεθνικά οἱ χιλιαστές, οἱ προτεστάντες, οἱ βουδιστὲς ἀκόμη καὶ παράνομοι μουφτῆδες. Αὐτοὶ ἔτρεξαν νὰ καλύψουν τὰ κενὰ ποὺ ἐσεῖς ἀφήνετε γιὰ νὰ τρέχετε μὲ τὴν κ. Βαρδινογιάννη καὶ τὸν τραγουδιστὴ Σάκη Ρουβᾶ, νὰ μοιράζετε μὲ τὴ συνοδεία δημοσιογράφων καὶ καναλιῶν τρόφιμα καὶ παιχνίδια στοὺς λαθρομετανάστες. Καὶ στὴ συνέχεια νὰ προσφέρετε βραβεῖα καὶ σταυροὺς σ’ αὐτοὺς ποὺ λογαριάζουν τὴ φιλανθρωπία ὡς μία καλὴ μπίζνα ποὺ τοὺς καθιστᾶ ἀρεστοὺς καί κυρίως ἀνεκτούς στοὺς πολλούς. Σ’ αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ ἀπολύουν καὶ στέλνουν μὲ μεγάλη εὐκολία στὴν ἀνεργία χιλιάδες Ἕλληνες οἰκογενειάρχες γιὰ νὰ προσλάβουν φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια ἀπὸ τὴ Ρουμανία, τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Βουλγαρία... 
Καλὰ καὶ εὐλογημένα εἶναι ἐπίσης μακαριώτατε τὰ ἑκατομμύρια τῶν ΕΣΠΑ γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς πλούσιας ἐκκλησιαστικῆς μας κληρονομιᾶς πιαθνόν μ’ἀντάλλαγμα τήν ἄτυπη μνημονιακή στήριξη τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων. Ἀλλὰ μήπως, λέω μήπως, χρειάζεται νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ τετριμμένα καὶ δευτερεύοντα τῆς καθημερινότητας καὶ τῆς ἐφήμερης ζωῆς καὶ νὰ δώσουμε ἢ νὰ ἀφιερώσουμε ἐξ ὁλοκλήρου τὴν καρδιά μας στὴν διακονία τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας πρωτίστως γιά τό χριστεπώνυμο ποίμνιο. Μήπως, λέω μήπως, ἀπαιτεῖται –καὶ νομίζω ὡρίμασε ὁ καιρὸς- νὰ ἐργαστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ θρησκευτικὴ ἡγεσία καὶ Χριστιανοὶ στὴν παρεξηγημένη ἀνάδειξη τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας καὶ τῆς ἁγιότητας, λυγίζοντας τὰ γόνατα στὴν εἰλικρινῆ προσευχή; Ἀλλὰ εἶναι δύσκολο νὰ γίνει αὐτὴ ἡ στροφή, γιατί ἀποτελεῖτε καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε πλέον μέρος τοῦ νοσηροῦ συστήματος ἄρα καὶ μέρος τοῦ ὅλου προβλήματος! Ἔχετε συνειδητὰ ἐπιλέξει, ὅπως διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν ὅλη ποιμαντικὴ δράση σας στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο καθαρὰ νὰ παίζετε τὸ ρόλο τοῦ κομπάρσου καὶ νὰ παρασύρετε στὸ ρόλο αὐτὸ κι ἄλλους ἀνύποπτους Ἀρχιερεῖς!
Πιστεύω πώς εἶναι καιρὸς νὰ ἀλλάξουμε ὅλοι κληρικοί καί λαϊκοί νοοτροπία. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀφήσετε τὶς ἰδιοτελεῖς δεσποτικὲς μικρότητες, ὅπως αὐτὴ λ.χ. πού ἐπιδεικνύετε ἐσεῖς καὶ οἱ λοιποὶ Ἱεράρχες ἀπέναντι στὴν χιλιοβασανισμένη ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου, πού ἀπό τὸν τρόπο ἀντιμετώπισής σας, φαίνεται πὼς γιὰ σᾶς ἀποτελεῖ «ἐγκληματικὴ ὀργάνωση», προκειμένου νὰ ἐπιβεβαιώσετε  πρωτίστως μεταξὺ σας τὴν κοσμικὴ καὶ ξένη πρὸς τὸ εὐαγγέλιο ἐξουσία σας καὶ νὰ διασκεδάσετε τοὺς ἐνδόμυχους φόβους σας γιὰ τὴ διαφυγὴ τοῦ ἐλέγχου στὰ τύποις καί ὄχι οὐσία αὐτοδιοικούμενα σήμερα μοναστήρια μας. Μήπως τρέφετε τὴν πεποίθηση ὅτι μὲ τὴν ὅλη συμπεριφορὰ καὶ στάση σας, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια εὐαρεστεῖτε τὸ Θεό; Κάθε ἄλλο θὰ ὑποστήριζα. Τὸ μόνο ποὺ κάνετε καλέ μου Ἀρχιεπίσκοπε καὶ καλοί μου Ἱεράρχες εἶναι νὰ πικραίνετε τὸ Θεὸ γιατί ἀπὸ στοργικοὶ πατέρες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶστε μετατραπήκατε, λόγω τῆς ἐξουσίας, σὲ σκληροὺς Φαραὼ καὶ Φαρισαίους, ποὺ σταυρώνετε μὲ τὶς ἀποφάσεις, τὴν ἀδιαφορία καὶ τὶς παρασκηνιακὲς ὑπό τό μόδιον συμφωνίες σας, τοὺς πιστούς, ἐπιβεβαιώνοντας γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ στόματος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ «ὅτι οἱ κληρικοὶ θὰ καταντήσουν χειρότεροι ὅλων».
Εἶμαι περίεργος, τέλος νὰ μάθω, ἂν τελικὰ ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀφορίσετε τὸν πάλαι ποτέ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρα μετὰ τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς ἀποδείξεις ποὺ διέρρευσαν ἀπὸ τὴ τεκτονικὴ στοὰ καὶ δείχνουν μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο τρόπο ὅτι προσκυνοῦσε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὸν Ἑωσφόρο!  
ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 175 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016


Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου