Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2013

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.Εχοντας υπ'όψιν ότι οι ημερομηνίες είναι πλάνη και όλες μέχρι σήμερα έχουν διαψευστεί,δεν μπορώ να μείνω αδιάφορος στο γεγγονός ότι πολλοί Άγιοι έχουν αναφερθεί ημερολογιακά στο πότε θα γίνουν τα γεγγονότα,πάντα κωδικοποιημένα και χωρίς να διαψεύδονται.Με δύο από αυτές θα ασχοληθώ στο παρόν δημοσίευμα ,που η μία αλληλοσυμπληρώνει την άλλη.Σε πάπυρο που φυλλάσεται στην Ιερά Μονή Κοζάνης υπάρχει η προφητεία του Ανωνύμου που γράφτηκε το 1053μ.Χ.:
1. Μέγας Ευρωπαϊκός Πόλεμος

2. Ήττα της Γερμανίας, καταστροφή Ρωσίας και Αυστρίας.

3. Ήττα 'Αγαρ υπό Ελλήνων ('Αγαρ =Τουρκία)

4. Ενίσχυσις 'Αγαρ υπό Δυτικών λαών και ήττα των Ελλήνων υπό 'Αγαρ.

5. Σφαγή ορθοδόξων λαών

6. Και μεγάλη ανησυχία ορθοδόξων λαών.

7. Εισβολή ξένων στρατευμάτων εξ Ανδριατικού Πελάγους. Ουαί εις τους κατοικούντας επί της γης, ο 'Αδης έτοιμος.

8. Προς στιγμήν Μέγας 'Αγαρ.

9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος.

10. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

12. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών υπό της Αγγλίας.

13. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

14. Νίκη Ορθοδόξων λαών. Ήττα 'Αγαρ και γενική σφαγή 'Αγαρ υπό Ορθοδόξων λαών.

15. Ανησυχία κόσμου.

16. Γενική απελπισία επί της γης.

17. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολιν. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά εξ κρατών.

18. Συμμαχία εξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

19. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου Χριστού και παράδοσις Πόλεως τοις Έλλησι.

20. Υπόκυψις Λατίνων εις την αλάνθαστον πίστιν Ορθοδόξων.

21. Εξωθήσεται Ορθόδοξος Πίστις από Ανατολών μέχρι Δυσμών.

22. Φόβος και τρόμος βαρβάρων υπ' αυτής.

23. Πτώσις του Πάπα και ανακήρυξις ενός Πατριάρχου δι' όλην την Ευρώπην.

24. Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης.


Ούτως έσται και ούτω γένοιτο.
Αμήν, Αμήν, Αμήν.
Εγώ είμαι το Α και το Ω, Πρώτος και ΈσχατοςΤέλος μία ποίμνη και εις ποιμήν, ο δε ποιμήν έσται εκ της αληθούς Ορθοδόξου Πίστεως.      H ημερομηνία που αναφέρεται είναι η ακόλουθη:
<<24. Εν πέντε και πεντήκοντα έτη το τέλος των θλίψεων, την δε εβδόμην ουκ έστι ταλαίπωρος, ουκ έστιν εξόριστος, επανερχόμενος εις τας αγκάλας της μητρός αγαλλομένης.>>. Που αλλού μπορούμε να βρούμε την ίδια αντιστοίχηση ημερομηνίας;Στο 9ο κεφάλαιο,o Αγαθάγγελος αναφέρει:<<"Ήκουον μιας λαμπρής φωνής από των βουνών προς τας Δουναβικάς όχθας,ούτω λεγούσης,εν πέντε και πεντήκοντα εστίν επηγγελμένον το τέλος των θλίψεων τη δε εβδόμη,ουκέτι εξόριστοι,ουκέτι ταλαίπωροι,επαναστρεφόμενοι εις τον του γένους κόλπον,ελεύσεσθε  αγαλλόμενοι,επειτά από των πατρικών φωλεών επάξω υμάς εις την αυτάρσκειαν.>>Το βιβλίο του Αγαθάγγελου γράφτηκε το 1276μ.Χ. στην Μεσσήνη της Σικελίας.Συμπέρασμα:Hπαγκόσμια οικονομική κρίση μαζί με τον τρίτο Παγκόσμιο πόλεμο,δεν δύναται να ξεπεράσουν τα 7 έτη.Η αναφορά στα 5,5 χρόνια ίσως δείχνει και την χρονιά που θα μας παραδοθεί η Πόλη.Χωρίς να θέλω να επεκταθώ περισσότερο και έχοντας υπ'όψιν ότι οι Πάτριοτ στην Τουρκία έχουν ενεργοποιηθεί όπως και το σύστημα Ιron Dome στο Β.Ισραήλ,από πνευματικής απόψεως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και μετανοημένοι κάτω από το Πετραχήλι του ιερέως καθώς δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα ξεκινήσει ο πόλεμος.'Ολα δείχνουν ως στόχο την Συρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...