Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2013

Οι Άγιοι ζουν ανάμεσά μας« ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει » ( κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10, § 9 ). Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μέσω του αγαπημένου του μαθητή, του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστή, μας αποκαλύπτει ότι Εκείνος, ο Χριστός μας, είναι η θύρα, η πόρτα για να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. « καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται ». Όλοι όσοι έχουν εισέλθει στη βασιλεία του Θεού, κάποιες φορές εξέρχονται, βγαίνουν από τον Παράδεισο προσωρινά. Αλλά που πάνε όταν βγαίνουν από τον Παράδεισο; Έρχονται στον κόσμο μας. Τις πιο πολλές φορές δεν τους βλέπουμε, ενώ λίγες φορές τους βλέπουμε με σάρκα και οστά. Άλλες φορές έρχονται για να μας βοηθήσουν, άλλες φορές για να μας σώσουν από βέβαιο θάνατο και άλλες φορές για να μας αποκαλύψουν ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η οδός για τη σωτηρία των ψυχών μας. Ο Χριστός μας είναι ο μόνος δρόμος για να γνωρίσουμε το Θεό και ο Θεός να γνωρίσει εμάς. Γιατί ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να γνωρίσει το δημιούργημα τον Δημιουργό του. Ήρθε ο καιρός να επανέλθουμε στον πρώτο σκοπό του Θεού, τον προορισμό μας που δεν είναι άλλος από τη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Και καλούμαστε όλοι οι άνθρωποι να επιδιώξουμε τη βασιλεία του Θεού, η οποία βρίσκεται μέσα μας. Οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας βίωσαν από αυτον τον κόσμο τη βασιλεία του Θεού και τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας ο πολυεύσπλαχνος Ιησούς Χριστός στέλνει στον καθένα από εμάς κάποιον Άγιο του για να μας δώσει την ευκαιρία να μάθουμε την αλήθεια. Βέβαια, πριν γίνει αυτό, ο Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει και άλλες, πολλές ευκαιρίες για να μάθουμε την αλήθεια, αλλά οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε τα μάτια της ψυχής μας κλειστά και δε βλέπουμε. Είμαστε τυφλοί. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, επειδή δεν ξέρουμε πότε θα μας επισκεφθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσω των Αγίων Του. « γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ· μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε.» ( κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφ. 13,§35-37 ). Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και η εγρήγορση του νοός και της καρδιάς , η νήψη, επιτυγχάνεται με την αδιάλειπτη νοερά προσευχή :
« Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Μπορεί να είναι δίπλα μας ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ή ο Προφήτης Ηλίας ή η Αγία Φωτεινή και να μην το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να είναι μέσα στο τραμ ή το μετρό και να μας ζητάνε λίγα χρήματα,λέγοντας ότι είναι άστεγοι ή ότι είναι άρρωστοι. Μπορεί να βλέπουμε έναν ρακοσυλλέκτη να ψάχνει μέσα στον κάδο σκουπιδιών και να λέμε «Ε τον καημένο τι τραβάει. Ευτυχώς δεν είμαι σαν κι αυτόν» και αυτός ο ρακοσυλλέκτης να είναι ο Προφήτης Ηλίας. Κάποιος πένης που μας ζητάει χρήματα μπορεί να είναι ο Προφήτης Ηλίας. Και γιατί να υποδυθεί ένας Άγιος τον άρρωστο ή τον προσαίτη; Γιατί με τον τρόπο αυτό κάνει έργο Θεού. Μας δοκιμάζει με τον τρόπο αυτό ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και μέσα από τα έργα μας, μας γνωρίζει. Θέλει να δει αν συμπονάμε τον πλησίον μας, αν θα δώσουμε τη βοήθεια μας σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Και για τον Άγιο ή την Αγία του Θεού επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού « καὶ νομὴν εὑρήσει ». Αυτή είναι η νομή, το γλυκοφάγωτο χορτάρι των Αγίων. Να βοηθάνε τους ανθρώπους. Να τους δοκιμάζουν, για να τους δώσουν την ευκαιρία να προσφέρουν και την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και ο Κύριος να τους γνωρίσει μέσα από τις αντιδράσεις τους στην καθημερινή ζωή. Αυτή είναι η χαρά των Αγίων. Μεγάλη χαρά επικρατεί στους ουρανούς όταν έστω και ένας αμαρτωλός μετανοήσει και γνωρίσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ή επιστρέψει πάλι κοντά Του.
«καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ·» ( κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10, § 4 ). Τα πρόβατα εδώ είναι οι Άγιοι του Θεού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εκβάλει τα πρόβατά του στον κόσμο μας για να καλέσουν όλους τους ανθρώπους στο στόχο που έχουν ξεχάσει. Ό,τι έκαναν από αυτόν τον κόσμο με χαρά οι Άγιοι, συνεχίζουν να το κάνουν με την Χάρη του Θεού και στον άλλο, τον αόρατο για εμάς κόσμο, τη βασιλεία του Θεού. Έρχονται και ψαρεύουν ψυχές. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται κατ'εντολή του Κύριου των Κυριών και Βασιλέως των Βασιλέων, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μας καλεί όλους. Μας χτυπάει την πόρτα. Κάποιοι δεν ακούμε την πόρτα επειδή λείπουμε από το σπίτι, ενώ άλλοι δεν ακούμε επειδή είμαστε στο σπίτι αλλά κοιμόμαστε : «ἰδοῦ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἑὰν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ. ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. » ( Αποκάλυψη, κεφάλαιο 3, § 20-21 ) Στις μέρες μας έχουμε πολλές μαρτυρίες που επαληθεύουν τα παραπάνω, όχι μόνο από μοναχούς, αλλά και από λαϊκούς. Οι Άγιοι μας αγαπάνε όλους και μας επισκέπτονται για να μας δείξουν την αλήθεια. Οι Άγιοι ζουν ανάμεσά μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...