Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, Ιανουαρίου 30, 2013

Τό ρωμαΐικον φιλότιμον ἒγινε δουλοπρέπεια!
Τό ρωμαΐικον φιλότιμον
 μετετράπ ες γραικυλιστικήν
 φέλειαν ξ αίτίας τς
σφαλμένης ψηλς κτιμήσεως
 καί τςβασίμου μπιστοσύνης
 το Γραικο ες τόν δυτικόν
 πολιτισμόν. 
 νεοέλληνας μέ τήνμπιστοσύνην
 του ες τό νύπαρκτον φιλότιμον
 τν ξένων χει τήν πνευματική δομή τοπροδότου. 
ρκε νά το δοθ  εκαιρία νά συνάψ φιλίαν μέ 
«φιλότιμον φιλέλληνα».

πό πατριωτικόν νθουσιασμόν θα θελήσ νάφελήσ 
καί νά σώσ τήν λλαδίτσα του καί νά ξασφαλίσ τήν
 ποστήριξιν το φιλέλληνος τούτου, το τά λέγει λα.
λλά ντί νά ποκτήσ ργανον, γίνεται ργανον. 
Δέν ρκε τούτου, λλά καί πιστεύει κραδάντως 
τι  προδοσία του ατή εναι  ψιστός πατριωτισμός.

Ο χοντες σχέσεις μέ τούς Γραικύλους Ερωπαοι καί
 μερικάνοι βλέπουν σαφς τό φιλότιμον, λλά 
δυστυχς στη δουλοπρεπ του μορφή, καί τόκλαμβάνουν
 ρθς ς δουλοπρέπεια δυνάτου καί ς μορφήν 
φαινομενικς μεγαλοψυχίας. Ες τήν οσίαν  Γραικός 
καί  Ρωμός χουν τόν διον φιλότιμον καί πομένως τόν
 διον ρωισμόν καί τήν διαν νδρείαν.  διαφορά μεταξύ των 
εναι τι  Γραικός χει ασθήματα κατωτερότητος ναντι...

τν Ερωπαίων καί μερικάνων, διότι πεδουλώθη
 πολιτιστικς δεχόμενος τόν Γραικισμόν, ν  Ρωμός 
τοναντίον γνωρίζει τήν νωτερότητα τς Ρωμοσύνης 
του καί οδέποτε δέχθ νά γίν  Γραικύλος ξένου 
πολιτισμο.

(π.ωάννου Ρωμανίδου, Ρωμοσύνη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...