Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος -- Τι θα συμβεί σύντομα. (από 9ον κεφ, Προφ. Ιεζεκιήλ)


το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου