Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ Τῌ ΚΑΡΔΙᾼ!‬

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ Τῌ ΚΑΡΔΙᾼ!‬ (Προτοῦ πάει ὁ ἱερέας στὸ σχολεῖο, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων Γονέων, τὸν κάλεσαν ἀπὸ μόνοι τους τὸν ἱερέα)

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ Τῌ ΚΑΡΔΙᾼ!‬

τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.         Ἔχουν πραγματικὰ παραφρονήσει κάποιοι πολιτικοί, παρουσιαστὲς καὶ δημοσιογράφοι. Ξεπερνοῦν κάθε φορὰ κάθε ὅριο εὐπρέπειας καὶ ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ κρατικοῦ ἀπολυταρχισμοῦ. Δηλαδὴ δὲν ἔχει δικαίωμα κάποιος Ἐπίσκοπος καὶ πνευματικὸς πατέρας μίας ἑλληνορθοδόξου περιοχῆς νὰ πάει σὲ ἕνα σχολεῖο τῆς Ἑλλάδος νὰ πεῖ δυὸ λόγια γιὰ τὸν Χριστό; Καὶ μάλιστα ὅταν τὸν καλοῦν; Σὲ μεντρεσὲ (μουσουλμανικὸ σχολεῖο) ἢ τεκὲ (ἐνδιαίτημα δερβίσηδων) πηγαίνει; Στὴν πλειοψηφία τῶν βαπτισμένων παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας μιλάει κι ὅσα δὲν θέλουν ἢ ἀνήκουν σὲ ἄλλη θρησκεία ἢ δόγμα, δὲν τὰ ἀναγκάζει κάποιος νὰ ἀκούσουν, ἑξαιροῦνται.

Μὰ προτοῦ πάει ὁ ἱερέας, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς, ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων Γονέων, τὸν κάλεσαν ἀπὸ μόνοι τους τὸν ἱερέα τουλάχιστον 15 φορές:

 1. Νὰ διαβάσει τὴν πρώτη μέρα τὴ λεχώνα, ὅταν γεννήθηκε τὸ παιδί.

 2. Τὴν ὄγδοη ἡμέρα γιὰ νὰ δώσει τὸ ὄνομα στὸ παιδί του

 3. Στὶς 40 μέρες τὸ πάει ὁ ἴδιος στὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὸν σαραντισμό.

 4. Στὴ Βάπτιση, μὲ τὸν ἀνάδοχο καὶ ὅλο τὸ σόϊ, γιὰ νὰ τὸ κάνει ὀρθόδοξο χριστιανό.

 5. Τουλάχιστο τρεῖς φορὲς γιὰ νὰ τὸ μεταλάβει Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ μετὰ τὴ Βάπτιση μὲ τὴ λαμπάδα τῆς Βαπτίσεως.

 6. Στὶς μεγάλες Γιορτὲς γιὰ νὰ τὸ κοινωνήσει.

 7. Πιθανὸν στὴν ὀνομαστική του γιορτή, ἂν δὲν τὴν ἀντικαταστήσει ἐπιπόλαια μὲ τὰ ξενόφερτα γενέθλια

 8. Στὰ βαφτίσια τῶν ἄλλων παιδιῶν του, σὲ γάμους, μνημόσυνα ἴσως καὶ στὶς κηδεῖες τῶν παππούδων.

 9. Σὲ εὐχέλαια καὶ ἁγιασμοὺς στὸ σπίτι καὶ ὁπωσδήποτε στὸ χωριό, στὰ πανηγύρια.

 10. Σὲ ἐπιταφίους, καὶ στὴν Ἀνάσταση.

 11. Στὸν Ἁγιασμὸ στὰ Σχολεῖα τὸν Σεπτέμβριο

 12. Πολὺ συχνά, ὅταν ντύνεται παπαδάκι στὴν Ἐνορία του καὶ βοηθάει τὸν ἱερέα…

Λοιπόν; Θά ᾽ρθουν τώρα τὰ κιτρινισμένα φθινοπωρινὰ φύλλα τῆς πρωϊνῆς ἢ μεσημεριανῆς τηλεκουλτούρας καὶ τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου καὶ θὰ λένε ἐξυπνάδες περὶ δῆθεν δημοκρατικῆς εὐαισθησίας καὶ εἰσόδου ἐπὶ ἴσοις ὅροις στὰ σχολεῖα καὶ τῶν χοντζάδων, τῶν γκουροὺ καὶ τῶν ραββίνων; Νὰ μιλήσουν ποῦ; Στὰ ὀρθόδοξα παιδιά; Ρώτησαν τοὺς γονεῖς τους; Οἱ γονεῖς τῶν ἑλληνοπαίδων εἶναι κατὰ τεκμήριο καὶ κατὰ πλειοψηφεία δεδηλωμένοι ὀρθόδοξοι. Μὲ ποιό δικαίωμα ὑπερβαίνουν τὴν ἐπιθυμία τῶν καθ᾽ ὕλην ἁρμοδίων Γονέων καὶ Κηδεμόνων; Οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ πᾶνε ἐπὶ ἴσοις ὄροις στὴ Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ στὰ σχολεῖα τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰνδίας καὶ τῆς Τουρκίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου