Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ ματαιοδοξία, +Μητροπολίτης Sourozh Anthony(Bloom).

Η Κρίση του Θεού.
Ομιλεί ο Μητροπολίτης Αντώνιος Σουρόζ (Άντονυ Μπλουμ).
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου