Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Παπισμό.Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Στον Παπισμό μετά το Σχίσμα και την αποκοπή των από τη Μία, Αγία Εκκλησία, ανάμεσα στ’ άλλα αλλοίωσαν και τη νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.  Είναι και τούτο απότοκο της εκκοσμίκευσης που ταλαιπωρεί τον Παπισμό.  
Θα πρέπει να αναφέρομε ότι στα πλαίσια της αλλοίωσης τούτης της νηστείας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πρόσθεσαν και το δικαίωμα  ρύθμισης όλων των νηστειών από τους κατά τόπους Παπικούς ‘’επισκόπους’’.   Φυσικά να μη φανταζόμαστε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.  Για παράδειγμα εκεί που δεν επιτρέπεται η κατάλυση κρέατος την Παρασκευή, κάποιοι μπορεί να προσθέσουν και την Τετάρτη κλπ. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη νηστεία των Ισπανοφώνων Παπικών, που η νηστεία τους  εν πολλοίς αντιπροσωπεύει τη νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που ακολουθούν οι περισσότεροι Παπικοί.  Η νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αρχίζει κατ’ αυτούς  από την Καθαρά Τετάρτη και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο.
Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου επιτρέπεται η κατάλυση κρέατος.  Η κατάλυση ιχθύος, αυγών και τυριών εν πολλοίς επιτρέπονται.  Την Καθαρά Τετάρτη, κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την Μεγάλη Παρασκευή, δεν επιτρέπεται η κατάλυση κρέατος.   

Σ’ αυτή την αλλοίωση από τους Παπικούς της νηστείας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μετά το Σχίσμα και την αποκοπή των από τη Μία, Αγία Εκκλησία, ας αντιπροτείνομε τα λόγια του Αγίου Βασιλείου, «Νηστεία η των Αγγέλω ομοίωσις, η των δικαίων ομόσκηνος, ο του βίου σωφρονισμός».  
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου