Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

Καλή Σαρακοστή - Καλό αγώνα αδελφοί μου...! Συγχωρέστε με...!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου