Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Συγκινητική προσευχή Αγιορείτου γέροντος προς τον Ιησούν

Συγκινητική προσευχή Αγιορείτου γέροντος προς τον Ιησούν

Σαν παιδί θέλω να μπω στη συνοδεία που πορεύεται προς το δείπνο Σου.
Δεν θέλω εκεί παρά μία ταπεινή, φτωχή, πολύ μικρή θέση.
Κύριε, άσε με να μπω, εμένα τον ανάξιο, εμένα που τόσες φορές, παρά τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που μου έστειλες, δεν απάντησα στο κάλεσμά Σου.
Συγχώρεσέ με για την αδιαφορία μου στην κλήση του Ουρανού.
Μη μ' αφήνεις μόνο μου στο δύσκολο ταξίδι των θλίψεων και των δοκιμασιών.
Γίνε Εσύ κυβερνήτης.
Έτσι θα είναι βέβαιο ότι, παρ' όλες τις τρικυμίες της ζωής, το πλοίο θα φθάσει στη Βασιλεία Σου
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου