Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ....«Αχ, παιδάκι μου Ιγνάτιε, γέμισε ο ουρανός ...αλεξιπτωτιστές. Πέφτουν κατά χιλιάδες. Έρχονται, φτάνουν "

Πέφτουν κατά χιλιάδες. Έρχονται, φτάνουν 


πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου